Az Angyalok hierarchiája

Az elementálok és a dévák is az Angyali hierarchia részei.

Az Angyalokat különböző rendekbe sorolhatjuk a feladatkörük és erősségük szerint.

A legalacsonyabb rendű lények az elementálok.

Ezek az emberek szeme előtt megjelenhetnek: ködszerű foltok, felvillanásokban vagy különböző színes alakzatokban.

Közéjük sorolhatóak a törpék, manók, tündérek, szalamandrák (tűzszellemek), illetve a sellők (vízi szellemek) csoportja is.
Az elementálok szoros kapcsolatban állnak a természettel és az elemekkel. A dévák fejlettebb elementálok, feladatuk: az évszakok felügyelete, a folyók és hatalmas erdők védelme, de megtalálhatóak szent kegyhelyek, szent épületek és
különböző szent helyek környékén is.

Egyes Angyaltörténészek szerint három kategorikus szférába sorolhatóak az Angyalok.

Az első szféra Angyalai a legközelebb állnak Istenhez, s mennyei tanácsadóként szolgálnak:
Ők a Szeráfok, Kerubok és Trónusok.

A Szeráfok: a legfelső Angyalcsoport, így legközelebb állnak Istenhez. Isten trónját körülvéve különböző hangokkal és a szférák zenéjével dolgoznak. Egyfolytában Istent dicsőítik s így a hangok segítségével egyensúlyban tartják a
bolygók mozgását és a mennyeket. Az Ótestamentumban lángoló teremtményekként írják le őket, mert ők a szeretet
Angyalai, és lángolnak a szeretettől.
A Kerubok a második csoport Angyalai. Isten akaratát közvetítik minden síkon, azaz a mennyek krónikusai. Ők a bölcsesség angyalai, és a mennyek küszöbének őrei is, valamint a Frigyláda őrzőiként is ábrázolták őket. A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői, nevük pedig imádkozót vagy bölcsességet jelent.
A Trónusok a harmadik helyen állnak a rangsorban, és ők a bolygók őrzői, más néven Ofanimok. Minden bolygónak saját trónusa van – a mi bolygónk Őrangyala a Föld Angyala. Sokszeműként és kerékként is ismertek, mert Isten trónusa körül hajtják kocsijukat, és mert befolyásolják kerekeinket, azaz csakráinkat. De hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, így összekötve az eget és földet.
Azoknak az Angyaloknak akiknek EL-re végződik a nevük szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket.
A Mennyek őrzői az Irinek.

A második szférához tartoznak az Uraságok, Erősségek, Főhatóságok.

Az Uraságok a náluk alacsonyabb rangsorban lévő Angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Feladatuk, hogy tanácsokkal lássák el ezeket az Angyalokat. Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal
kezükben Isten Pecsétjét.
Az Erősségek az ötödikek az Angyalok rangsorában. Két angyal közülük jelen volt Jézus Mennybe menetelénél. A csodák és az áldások Angyalainak tartják őket. Az Isteni fényt képesek hatalmas erővel sugározni, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó vagy fényes jelzővel.
A Főhatóságok a hatodik helyet kapták az Angyalok között. Ők felügyelik a halált, a születést és az újjászületést. E csoport tagjai vezetik az Akasha krónika feljegyzéseit. Az Akasha krónika a szellemi világban lévő minden tudás kalendáriuma, melyben leírva megtalálható a lélek fejlődése során előforduló összes cselekedet és gondolat. Azonkívül megvédik lelkünket a gonosz lényektől, és bosszút állnak a világban munkálkodó gonoszon.

A harmadik szféra Angyali csoportjai : Fejedelemségek, Arkangyalok, Angyalok.

Ide tartoznak a Fejedelemségek vagy Hercegségek a hetedikek az angyali rangsorban és a nagyobb szervezetekre, csoportokra vigyáznak. Nemzetek, városok, sőt egyes vezetők felett is őrködnek. A hit szerint ebből a rendből származott az az Angyal is, aki Dávidnak segített legyőzni Góliátot.
Az Arkangyalok az Angyalok hierarchiájában a nyolcadik helyen vannak, és általában ők a legismertebbek: Mihály, Gábriel, Rafael, Uriel, Metatron, Sandalfon Arkangyalok, jellemzésük után bemutatjuk a többieket is.
Az Arkangyalok “megvilágító Angyalok is”, mert vigyázzák, megvilágítják és irányítják az Angyalok csoportjait, és az emberiség minden részletét.

Mivel minden Arkangyalnak és Angyalnak az a feladata, hogy segítsenek nekünk Embereknek, így bármikor és bármilyen problémával kapcsolatban hívhatjuk őket, készséggel segítenek. Mások megsegítése céljából is hívhatjuk őket, ezért is jó ha ismerjük nevükhöz tartozó feladatkörüket, mert így célirányos a cselekedet.
Aki mindennapi élete részévé teszi e csodás lények segítő szolgálatait (akárcsak: védelem, erő és tisztulás szempontjából) az sokkal könnyebben megbirkózik az élet feladatokkal. Először is döntsük el tehát – illetékessége szerint – melyik Angyalra van éppen szükségünk, és reggel és este (de aznap legalább egyszer kérjük, azaz) mondjuk a nevét, és pontosan, részletesen fogalmazzuk meg, hogy miben segítsen nekünk.

Kivételes esetekben amikor gyors segítség kell, pl. veszély helyzetben védelem, akkor háromszor egymás után mondjuk:

“Mihály Arkangyal kérlek védj, Mihály Arkangyal kérlek védj, Mihály Arkangyal kérlek védj”.

Ha erre se nincs idő akkor: “Mihály védj, Mihály védj, Mihály védj”.

És mivel az Arkangyalra gondolok e közben, így Ő is tudja, hogy róla van szó, és azonnal segít. De lehet gyertyát gyújtani egyet, vagy hármat, rájuk hangolódni, szeretetet belélegezve, feszültséget kifújva, befelé figyelni, hogy az önvalón keresztül, az elcsendesedett gondolatok útján mit üzennek. De ha még jobban szeretnénk elmélyülni, s töltődni energiájukkal, akkor különböző fohászokat is mondogathatunk, minél többször annál jobban erősödik a kapcsolat az Őrangyalunkkal és a különböző Arkangyalokkal is.
A Mi Atyánknak nagyon erős az energiája, előszeretettel ajánlom mindenkinek, de saját magának is alkothat mindenki fohászt, ahogy a szívéből, lelkéből érzi.
De dolgozhatunk egyszerre több angyallal is, pl. ha gyógyítok Rafaelt kérem, de hogy közben a
negatív energiát távol tartsa, hívom Mihály Arkangyalt.

Üdvözlettel: Bellatrix

loading...