Mikor jön el az Isten országa?

Jézus felelete e kérdésre igazában nem válaszol, hanem kiigazítja azt, és mintegy tárgytalanná teszi, mert „az Isten országa nem jön el olyan módon, hogy meg lehessen figyelni Nem fogják azt mondani, íme itt van, vagy ott van, az Isten országa ugyanis bennetek — vagy a legtöbb mai fordítás szerint köztetek — van” (Lk 17,21).

Isten országa nem látható, fizikailag nem érzékelhető valóság, mert bennetek levő lelki valóság.
Az Isten országa itt van (köztetek) a világban avval, hogy Krisztus már elérkezett, működik, gyógyít és megbocsát, s az igét hirdeti.

De olyan személyek,  akik nem hisznek benne, ezt a „megérkezést” nem veszik észre.

Jézus kissé titokzatos módon azt mondaná: ha hinnétek bennem, akkor látnátok, hogy Isten országa már az én működésemmel megérkezett és itt áll köztetek.

Azt viszont bizonyosan állítja: Isten országának eljövetele nem fizikai megfigyelés tárgya.

Isten országa bennünk van, mert az Isten országa végső soron „magát Krisztust jelenti”— őt, aki „a hit által szívünkben lakik” (vö. Ef 3,17).

“Az Isten országa bennetek van. Térj egész szíveddel az Úrhoz, és hagyd el ezt a nyomorúságos világot… Tanuld megvetni a külső dolgokat, és add át magad belső dolgoknak, s akkor meglátod, hogy megérkezik hozzád az Isten országa.”

Jézus ugyanis nem azt mondja, hogy az Isten országa pusztán a „belső ember“ ügye, vagy hogy a világ folyásába nem szól bele, és a fizikai valóságok iránt közömbös.

Ez tehát a megváltottság igazi értelme: visszatérés a paradicsomba, ahol az ember Istennel meghitt módon, bizalmas barátságban, a kegyelem és szeretet közelségében élhet.

loading...