Imádság Szent Rafael arkangyal közbenjárásáért

A Bibliában Tóbiás könyvében olvas­hatunk Szent Rafael főangyalról, aki meggyógyította Tóbiás apját, a vak Tóbitot.

Nagy Szent Gergely egyháztanító, Ra­fael arkangyalt Isten gyógyszerének nevez­te. Mennyei orvos, angyali gyógyító, Is­ten gyógyszere nem emberi elnevezések; ezek csak hasonlók ahhoz a névhez, amit Isten maga használt – Rafael, az emberek testi, szellemi és lelki szenvedéseink gyó­gyításával megbízott arkangyal.

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Rafael arkangyal, egészségünk gondo­zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó­gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó Ar­kangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…,

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, minden lélek alko­tója – irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, akinek látására az an­gyalok áhítoznak – irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, az áldott lelkek bol­dogsága – irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, a szent arkan­gyalok dicsősége – irgalmazz nekünk!

Szent Rafael, az egészség angyala – könyörögj értünk!

Szent Rafael, a trón előtt álló hét lélek egyike – könyörögj értünk!

Szent Rafael, Tóbiás hűséges kísérője – könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki az ördögöt menekülni kényszerítetted – könyörögj értünk!

Szent Rafael, imádságaink felajánlója Isten trónja előtt – könyörögj értünk!

Szent Rafael, vakság gyógyítója – könyörögj értünk!

Szent Rafael, szenvedések enyhítője – könyörögj értünk!

Szent Rafael, vigasztaló minden szükség idején – könyörögj értünk!

Szent Rafael, aki örömmel megteszed azt, amit alázatosan kérnek tőled – könyörögj értünk!

Szent Rafael arkangyal – könyörögj értünk!

Jézus Krisztus, angyalok boldogsága – kegyelmezz nekünk!

Jézus Krisztus, mennyei lelkek dicsősége – hallgass meg minket!

Jézus Krisztus, égi seregek ragyogása – irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Úristen, aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híveid földi vándorlásának vezetőjévé rendelted, alázattal kérünk, ve­zéreljen minket a megváltás útján és se­gítségét szüntelenül érezzük minden testi-lelki bajban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

loading...