Ma: Teljes holdfogyatkozás a Nyilas jegyében – Ez a fontos üzenete az égi jelenségnek

A telihold nem más, mint az addig befektetett munkánk gyümölcsének a „begyűjtése”, úgy a rosszaknak, mint a jóknak. Ugyanis a Hold az, amely minden pillanatban irányítja életünket, mivel egyfajta kapocsként működik földi életünk, és a kozmikus hatások között.

Asztrológiai szempontból, a Telihold provokatív jelleggel bír, melynek végső célja, életünk harmóniájának és egyensúlyának a megtalálása. A Nyilas jele a tudatalatti gondolkodás erejében bízik. A Nyilas nem más, mint az isteni szó.

A Nyilas nehézsége az igazság elérésére a túlzásokból és a nagyfokú idealizmusból adódik, viszont mindig készen áll az újabb felemelkedésre, a csillogó eszmék keresésére. Ez a Telihold felerősíti azt az ellentétet, mely a logika és a hit, a földi és a mennyei igazság között található. Ebben a pillanatban az a fontos számunkra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt e két energia minőség között, hogy különbséget tudjunk tenni a hasznos és a konfliktust generáló információk között.

A Telihold segíthet bennünket, hogy egészében lássuk a dolgokat, és ez irányba tereljük gondolatainkat. Ez a Telihold azonban olyan tudnivalókat is felszínre hoz, melyek egy esetleges külföldi munkával, tárgyalással, és akár továbbtanulással kapcsolatosak, arra biztatva bennünket, hogy legyünk merészek, higgyünk az isteni célokban és önmagunkban. Bizonyos értelemben ez a Telihold érzelmi sokkot is tartogathat számunkra családtagjainkkal kapcsolatosan.  Ez a holdállás ugyanis nagy hangsúlyt fektet a családi kötelékekre, a hagyományokra, karrierre, és a csapatmunka fontosságára. Esélyt kapunk arra, hogy elérjük azt a sikert és elismerést, melyet földi létünk alatt eleddig kerestünk.

Elérkezett az idő, hogy ráeszméljünk az isteni valóságra és megtanuljuk elengedni a régi ideológiákat, melyek már nem képesek a javunkat szolgálni. Igyekezzünk kerülni a fölösleges kockázatokat, mert a veszteség szinte borítékolható számunkra. Olyan helyzeteket vonzunk be önmagunk számára, melyek révén megtanuljuk az alázatosságot és a megbocsátást. Személyi fejlődésünk megkívánja, hogy véget vessünk jó néhány olyan emberi kapcsolatunknak, melyek már terhesek voltak számunkra. Ráébredünk, hogy milyen fontos számunkra az isteni bölcsességgel, a tudatalattival és a természettel való kapcsolatunk.

Ez a Telihold a hitről, a hit erejéről szól és arról, hogy végre megérthessük a Mindenható szavát, mely így szól hozzánk:

”Nélkülem semmit nem tudtok megvalósítani!”

Ebben a periódusban ráeszmélünk arra, hogy az élet nem egy tökéletes mese, hanem inkább egy olyan, amelybe több buktatón és próbálkozáson keresztül juthatunk el a fejlődéshez. És amikor teljesen kilátástalannak tűnik a helyzetünk akkor az isteni segítség révén sikerül leküzdenünk az élet akadályait, csak higgyünk és bízzunk a Mindenható gondviselésében.

 

loading...