Reggeli imádság: Ima a Családodért!

Ó Mária, Isten Anyja és a mi anyánk bemutatjuk neked családjainkat.

A család fontos az Egyház és a világ számára.

Ó Anyja a názáreti családnak, te ismered minden család nehézségét, problémáját, a fenyegető veszélyeket. Te látod a családokat magával sodró kríziseket: a romlottságot, a hűtlenséget, a széthúzást, a válásokat, abortuszokat, önzést…
Ó Anyánk és Királynőnk, tartsd távol családjainkat ezektől a bajoktól. Uralkodjon otthonainkban mindig tisztelet és szeretet a szülők, gyerekek és testvérek között.
Uralkodjék otthonainkban mindig Isten szeretete és virágozzék mindennap az imádság.
Ó családok királynője, palástod alatt találjanak oltalomra a szülők, a jegyesek, a nagyszülők és főképp a gyermekek.

 

loading...